Tälle sivulle kokoamme kysymyksiä ja vastauksia Posion kunnan ja matkailun vastuullisuudesta.

Posion elinkeinotoimi ja toimintaympäristölautakunta kehittävät kotitalous- ja yritysjätehuoltoa kunnan alueella. Haasteena lajitellun jätteen keräämiselle on pitkät välimatkat jätteiden tuottajien ja käsittelypaikkojen välillä.

Kuluttajat, myös mökkiläiset ja matkailijat, voivat kierrättää muovin, pahvin, lasin ja metallin. Keräysastiat löytyvät K-Market Muikun takapihalta.

Kotitalouksien biojätteitä ei kerätä erikseen Posiolla, vaikkakin haja-asutusalueilla kompostointi on yleistä. Yritysten biojätettä ei myöskään kerätä erikseen. Suurempien biojätemäärien keräys on haastavaa, koska jäte jäätyy astioihin kiinni. Tällä hetkellä biojätteet kerätään sekajätteeseen ja viedään poltettavaksi Oulun Laanilan ekovoimalaitokseen.

Himmerkin pohjavesialueen vesi on niin hyvälaatuista, että sitä voi pumpata käsittelemättömänä juotavaksi kunnan vesijohtoverkostosta. Asemakaava-alueen jätevedet käsitellään Soukkavaaran läheisellä jätevesilaitoksella. Puhdistettu vesi virtaa Kitkajärven Soukkalahteen Soukkalammen kautta.

Posion lämpölaitos käyttää haketta kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Öljyä käytetään varavoimalähteenä. Laitoksella käytetään myös Pentikin keramiikkatehtaan talteenottolämpöä kaukolämmöksi.

Posion kunta selvittää Hiilineutraali kunta -verkostoon liittymistä. Verkoston tavoitteena on vähentää päästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Epämuodolliseen palautteeseen perustuen paikalliset asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä Posion matkailuun. He antavat palautetta matkailun kehittämiseen esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Palautteessa toivotaan usein Posiolle enemmän matkailijoita. Paikalliset vaikuttavat pitävän elinympäristöstään ja haluavat muidenkin nauttivan siitä. Kun vierailija kokee itsensä paikallisten asukkaiden puolesta tervetulleeksi käymään matkakohteessa, hän todennäköisesti palaa uudestaan.

Suunnitelmana on osallistaa paikallisia matkakohteen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Palautteen vastaanottamista eri kanavista kehitetään ja paikallisille osoitettuja tyytyväisyyskyselyjä aletaan tehdä säännöllisesti. Metsähallituksen Luontopalvelut tekee jo nyt kävijäkyselyitä kansallispuistoissa. Niiden tuloksia voidaan hyödyntää koko matkakohteen kehittämisessä. Mahdollisuuksia paikallisten osallistamisen Posion matkailun kehittämiseen ja tyytyväisyyskyselyiden tekemistä selvitetään talvella 2020.

Kaikki Posion matkailuyritykset ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään rasismia. Sitoutuminen on yksi Sustainable Travel Finland –ohjelman kriteereistä. Tähän arvotyöhön yritykset ovat pyytäneet lisää koulutusta. Muutama posiolainen matkailuyritys on kiinnostunut Gay Travel Finlandin kumppanuudesta. Selvitämme parhaillaan, miten voisimme hankkia aiheesta lisäkoulutusta yrittäjille.

Visit Finland on sanallistanut tasa-arvon edistämisen näin:

”Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.”

Kaikki Posion Sustainable Travel Finland -yritykset ovat sitoutuneet kyseisen arvon mukaiseen toimintaan yrityksissään.

Posion suurin ja tärkein tapahtuma on heinäkuiset Muikkumarkkinat. Markkinoilla on myynnissä paikallisia muikkuja ja käsitöitä. Posiolainen kalastuskulttuuri näkyy vahvasti ohjelmassa. Esimerkiksi vuoden 2019 markkinoilla tuotiin esiin erilaisia muikun ja särjen säilöntämuotoja.

Posion paikallisyhdistykset järjestävät läpi vuoden erilaisia tapahtumia. Lions Club järjestää Posion messut, jossa myös myydään paikallisia ja lähialueen tuotteita. Kotiseutumuseolla järjestetään muun muassa kansallispukupiknik. Kaikista tapahtumista kerrotaan matkailijoille nettisivuilla ja uutiskirjeissä. Paikallistapahtumien entistä parempi markkinointi on yksi keskeinen lähiajan tavoite.

Posiolla otetaan käyttäöön kestävän matkailun mittaamis- eli indikaattorijärjestelmä tammikuussa 2020. Järjestelmän käyttöönotto on osa STF-matkailukohdemerkin vaatimuksia ja Green Destinations –matkailukohdesertifikaatin kriteeristöä. Järjestelmässä mitataan kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyviä asioita.

Himmerki majoitus

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS

Vastuullisuus

Elämykset

Vastuullisuus

Majoitus

Vastuullisuus

Retkeily

Vastuullisuus

Ruokailu

Vastuullisuus

Green Key