Posiosta Suomen ensimmäinen Sustainable Travel Finland – matkailualue

Posio on ensimmäisenä suomalaisena matkailualueena saanut Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin 6.10.2020.

Yli puolet posiolaisista kansainvälisiä matkailijoita palvelevista yrityksistä sai Sustainable Travel Finland -merkin jo kesäkuussa 2020. Nyt Posio on ensimmäisenä alueena Suomessa saanut ohjelman matkailukohdemerkin.

Luonnon ja paikalliskulttuurin kunnioitus on aina ollut posiolaisten matkailuyritysten perustuksissa, joten niiden oli luontevaa syventää kestävän matkailun osaamistaan.

Kestävän matkailun merkit

Green Key -merkin saanut majoituskohde tai Green Activities -merkin saanut ohjelmapalveluyritys on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Sustainable Travel Finland -merkki myönnetään ainoastaan sellaisille yrityksille ja matkakohteille, jotka ovat käyneet Sustainable Travel Finland -ohjelman sekä täyttäneet merkille asetetut kriteerit. Kriteereihin kuuluu muun muassa sitoutuminen kestävän matkailun kehittämiseen, tietotaidon lisäämiseen, kehityssuunnitelman toteuttamiseen sekä vastuullisesta matkailusta viestimiseen. Ohjelmaan sisältyy myös säännöllistä auditointia.

Matkailu on kestävää, kun siinä otetaan täysimittaisesti huomioon sen nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset sekä huomioidaan matkailijoiden, matkailualan, ympäristön ja vastaanottavien yhteisöjen tarpeet.

Posio otti Sustainable Travel -ohjelman myötä ison harppauksen eteenpäin kestävän matkailun edistämisessä. Mikään matkailukohde ei voi kuitenkaan olla täysin kestävä.

Posion sitoutumisesta kestävän matkailun edistämiseen kertoo, että Posio valittiin juuri mukaan myös maailmanlaajuiselle sadan parhaan kestävyyteen tähtäävän matkailukohteen listalle. 2020 Sustainable Destinations Top 100 -listalle pääsystä kilpailivat matkailukohteet, joita kehitetään määrätietoisesti kohti kestävyyttä.

Kestävää matkailua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Posion yrittäjien, Posion matkailuyhdistyksen ja Posion kunnan kanssa. Kaikki Posion matkailuyhdistykseen kuuluvat yritykset jakavat yhteiset vastuullisen matkailun arvot.

Posiolla käytännön työtä kestävyyden eteen on tehty myös Green Key -ohjelman avulla.

Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki – se on käytössä 65 maassa. Green Key auditoi jokaisen hakijan. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että hakijan toiminta noudattaa Green Key -kriteeristöä.

Green Key -sertifioitujen kohteiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluvat muun muassa:

  • Säästeliäs energian ja veden kulutus
  • Jätteiden vähentäminen ja kierrätys
  • Lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen
  • Ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö
  • Asiakkaiden ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun mahdollistaminen.

Green Key ja Green Activities -ohjelmia pyörittävän Going Greenin omistaa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry. Järjestö on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut voittoa tavoittelematon järjestö. Järjestö pyörittää muun muassa Vihreä lippu -ohjelmaa Suomessa. Ohjelmaan kuuluvaa ympäristökasvatusta järjestetään myös Posion peruskoulussa.

Koillismaan Leader ry on tukenut Posiolla toimivien yrittäjien kestävän matkailun osaamisen kehittämistä. 

Valitsemalla lomakohteeksesi Posion tuet vahvasti ympäristötyötä!

Lisätietoja

   Sustainable Travel

Good Travel Finland

Posio on mukana vastuullisen matkailun Good Travel Guide -matkaoppaassa.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS

Vastuullisuus

Elämykset

Vastuullisuus

Kysymyksiä ja vastauksia