fbpx

Posion matkailuyhdistys on saanut rahoituksen kaksivuotiseen hankkeeseen Matkailusta buustia pienyrittäjyyteen ja yhteistyöhön Posiolla. Hankkeen tavoitteina on auttaa pää- ja sivutoimisia matkailuyrityksiä kehittämään digitaalista myyntiä ja markkinointia sekä yrittäjäosaamistaan. Hankkeen avulla pyritään myös parantamaan yrittäjien, yrittäjäyhdistysten, vapaa-ajan yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä, sillä näillä tahoilla on mahdollisuus yhdessä vaikuttaa siihen, että matkailu tuo entistä paremmin elinvoimaa koko kuntaan.

Yhteistyön kehittämisessä keskeistä on tiedolla johtamisen käytäntöjen omaksuminen ja vakiinnuttaminen. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä kaikkia niitä rutiineja ja toimenpiteitä, jotka tukevat harkittuja, parhaimpaan mahdolliseen tietoon perustuvia päätöksiä.  

Käytännössä hankkeessa kehitetään mm. Posion yöpymisvuorokausien tilastointia sekä reittien ylläpidon koordinointia, tehdään matkailun kriisiviestintäsuunnitelma sekä tarjotaan räätälöityjä pienryhmäkoulutuksia yrittäjille. Yrittäjille ja yhdistysten edustajille järjestetään myös useita verkostoitumistilaisuuksia. 

Hanketta on valmisteltu kunnan elinkeinotoimessa ja matkailuyhdistyksen hallituksessa. Siitä on tiedotettu myös matkailuyhdistyksen jäseniä kahdessa edellisessä vuosikokouksessa.  

Lisätietoja antaa Marja Hannula p. 040 5893 169