fbpx

Ilmaista tukea posiolaisille yrittäjille myynnin edistämiseen

Posion uusi elinvoimahanke Matkailusta buustia pienyrittäjyyteen ja yhteistyöhön tukee posiolaisia pienyrittäjiä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Yrittäjiä halutaan auttaa lisäämään markkinointia ja tekemään siitä mahdollisimman suunnitelmallista ja siten vähemmän aikaa vievää. Apu voi olla esimerkiksi julkaisukalenteri, johon yrittäjä ideoi etukäteen puolen vuoden tai vuoden tärkeimmät markkinointisisällöt. Verkkosivu on keskeinen markkinointikanava, ja verkkokauppatuotteilla on mahdollista kasvattaa myyntiä myös Posion ulkopuolella. Hankkeessa voidaan auttaa yrittäjiä löytämään kustannustehokkaimmat verkkosivu- ja/tai verkkokaupparatkaisut ja saamaan yritysten tiedot entistä paremmin esiin asiakkaille. Se, mihin toimenpiteisiin keskitytään, päätetään yrittäjien tarpeiden mukaan.

Tarpeiden kartoittamiseksi yrittäjiä pyydetään vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Kysely löytyy myös Posion kunnan nettisivulta posio.fi ja matkailuyhdistyksen nettisivulta posiolapland.com. Yrittäjillä on luonnollisesti erilaisia tarpeita, joten avun kohdentaminen oikein vaatii, että yrittäjiltä saadaan vähän tietoa heidän lähtötilanteestaan ja siitä, mikä heitä auttaisi parhaita. Niinpä hankkeen kannalta on erittäin tärkeää, että saamme vastauksia yrittäjiltä. Kyselyssä on enimmäkseen monivalintakysymyksiä, joten vastaaminen sujuu muutamassa minuutissa. Myös pitemmät terveiset voi halutessaan jättää. Vastauksia pyydetään viimeistään perjantaina 3.3. 

Matkailijoita voivat tavoitella myös muut kuin matkailuyritykset

Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä suurelle osalle posiolaisista yrityksistä. Yritykset joutuvat etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta. Matkailijat ovat monille yrityksille tärkeitä olemassa olevia ja potentiaalisia asiakkaita – pelkästään Pentik-mäki tuo Posiolle vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä. Hanketta suunniteltaessa tunnistettiin, että Pentikin asiakkaita, omatoimimatkailijoita sekä Posion majoitusyrittäjien alueelle tuomia asiakkaita voivat myös muut yritykset tavoitella entistä paremmin. Myös yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen matkailuyritysten ja muiden yritysten välillä sekä matkailuyhdistyksen ja yrittäjäyhdistyksen välillä on tärkeää, jotta entistä useampi yrittäjä saa tietoa matkailijamääristä ja matkailijoista asiakaskuntana.

Yrittäjille järjestetään hankkeen aikana useita verkostoitumis- ja teematapaamisia. Kuluvan vuoden teemoja on jo ideoitu yhdessä yrittäjien, matkailuyhdistyksen ja yrittäjäyhdistyksen edustajien sekä kunnan edustajien kanssa. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Posion kunnantalolla valtuustosalissa maanantaina 27.3. klo 12-14. Hanke tarjoaa kaikille pienyrittäjille ilmaisen lounaan, jonka lomassa kaksi posiolaista yrittäjä kertoo, millaisella markkinoinnilla he ovat tavoittaneet enemmän asiakkaita ja lisänneet myyntiään.

Lisäksi kuluvana vuonna järjestetään kolme muuta tilaisuutta, joiden aiheina ovat ainakin Posion mökkiläiset kohderyhmänä sekä työvoiman saatavuus. Tilaisuuksiin voit ilmoittautua hankkeen Facebook-sivulla tai suoraan projektikoordinaattorille.

Tavoitteena on myös kehittää reittien ylläpitoa

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat mikroyritykset eli yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 henkeä ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yrittäjien auttamisen ja verkostoyhteistyön lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä matkailuasioissa yhdistysten ja kunnan välillä. Nämä tahot tekevät paljon yhteistyötä muun muassa reittien ylläpidossa ja kehittämisessä. Tavoitteena on parantaa yhteistyön suunnitelmallisuutta ja päätösten tekemistä laadukkaan ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Hankkeen hallinnoi Posion matkailuyhdistys, ja toteutukseen osallistuvat myös Posion yrittäjäyhdistys ja Posion kunta. Projektikoordinaattorin apuna toimenpiteiden suunnittelussa toimii työryhmä, jossa on kaksi yrittäjäjäsentä, kaksi yhdistysjäsentä, kunnan sekä rahoittajan edustaja. Hanke on saanut rahoituksen Koillismaan Leaderin välityksellä. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti mm. Posion matkailuyhdistyksen nettisivuilla sekä hankkeen omalla Facebook-sivulla.

 

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Marja Hannula

p. 040 5893 169

matkailuyhdistys@posio.fi