fbpx

Posion matkailussa on tapahtunut iso uudistus: tänään julkaistaan strategiset tavoitteet vuosille 2021-2025, uusi brändi, uudet nettisivut ja verkkokauppa.  

Vastuullisen matkailun periaatteet, kuten kestävä kasvu sekä paikallisten ja matkailijoiden kuuleminen, ovat uudistusten ytimessä. Matkailustrategia pohjautuu vahvasti paikallisten asukkaiden ja alueen yrittäjien näkemyksiin.  

Sidosryhmiä kuultiin kolmessa työpajassa vuosina 2019-2021. Matkailun nykytila kartoitettiin muun muassa haastattelemalla yrittäjiä sekä tarkastelemalla alueen yritysten yöpymisvuorokausien ja liikevaihtojen kehitystä.

Työpajojen ja nykytilakartoituksen pohjalta syntyi visio Posion matkailusta vuonna 2025.  

Vision mukaan Posio on vuonna 2025 kestävästi kasvava, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkailukohde. Posiolla on yli 30 000 rekisteröityä yöpymistä vuosittain, ja kaikkien alueen matkailuyritysten työ vastuullisuuden eteen on todennettu Sustainable Travel Finland (STF) -merkillä.   

Vision mukaan Posio on entistä paremmin saavutettavissa: julkiset kulkuyhteydet erityisesti Kuusamon lentokentältä sekä Rovaniemen rautatieasemalta palvelevat matkailijoita huomattavasti paremmin, ja matkailupalvelut ovat kattavasti ostettavissa verkosta. Talvesta on kehittynyt toinen vahva kausi kesän rinnalle, ja mitattava matkailutulo on vähintään kaksinkertaistunut nykyisestä reilusta 3 miljoonasta eurosta. 

”Olemme melko pieni ja hyvin pilaamaton, aito kohde. Haluamme, että matkailu kasvaa ja luo lisää elinvoimaa koko kuntaan, mutta vain luontoa kunnioittaen”, matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali kiteyttää vision. 

Tutustu strategian tiivistelmään.