Vastuullisuus

Posio on täydellinen kohde hidasta ja vastuullista matkailua arvostavalle

Luonnon ja paikalliskulttuurin kunnioitus on posiolaisten matkailuyritysten perustuksissa. Jo puolet matkailuyrityksistämme on Green Key tai Green Activities -sertifioituja.

Mitä se tarkoittaa?

Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki – se on käytössä 65 maassa. Green Activities on Green Keyn sisarmerkki, joka myönnetään elämyksiä tarjoaville matkailuyrityksille.

Green Key auditoi jokaisen hakijan. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että hakijan toiminta noudattaa Green Key -kriteeristöä.

Green Key -sertifioitujen kohteiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluvat muun muassa:

 • Säästeliäs energian ja veden kulutus
 • Jätteiden vähentäminen ja kierrätys
 • Lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen
 • Ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö
 • Asiakkaiden ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun mahdollistaminen.
 • Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristömerkin saaneita matkailuyrityksiä

  Kesäkuussa 2020 nämä kymmenen Posiolla toimivaa yritystä saivat myös ensimmäisten joukossa Suomessa Sustainable Travel Finland -merkin.

  Kestävää matkailua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Posion yrittäjien, Posion matkailuyhdistyksen ja Posion kunnan kanssa. Kaikki Posion matkailuyhdistykseen kuuluvat yritykset jakavat yhteiset vastuullisen matkailun arvot.

  Green Key ja Green Activities -ohjelmia pyörittävän Going Greenin omistaa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry. Järjestö on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut voittoa tavoittelematon järjestö. Järjestö pyörittää muun muassa Vihreä lippu -ohjelmaa Suomessa.

  Ohjelmaan kuuluvaa ympäristökasvatusta järjestetään myös Posion peruskoulussa.

  Valitsemalla lomakohteeksesi Posion tuet vahvasti ympäristötyötä!

  Posion kunta kehittää palveluita, joita käyttävät asukkaiden lisäksi matkailijat. Monia ongelmia on jo ratkaistu, mutta tehtävää on vielä jäljellä:

 • Posion elinkeinotoimi ja toimintaympäristölautakunta kehittävät kotitalous- ja yritysjätehuoltoa kunnan alueella. Haasteena lajitellun jätteen keräämiselle on pitkät välimatkat jätteiden tuottajien ja käsittelypaikkojen välillä.
 • Kuluttajat, myös mökkiläiset ja matkailijat, voivat kierrättää muovin, pahvin, lasin ja metallin. Keräysastiat löytyvät K-Market Muikun takapihalta.
 • Kotitalouksien biojätteitä ei kerätä erikseen Posiolla, vaikkakin haja-asutusalueilla kompostointi on yleistä. Yritysten biojätettä ei myöskään kerätä erikseen. Suurempien biojätemäärien keräys on haastavaa, koska jäte jäätyy astioihin kiinni. Tällä hetkellä biojätteet kerätään sekajätteeseen ja viedään poltettavaksi Oulun Laanilan ekovoimalaitokseen.
 • Himmerkin pohjavesialueen vesi on niin hyvälaatuista, että sitä voi pumpata käsittelemättömänä juotavaksi kunnan vesijohtoverkostosta. Asemakaava-alueen jätevedet käsitellään Soukkavaaran läheisellä jätevesilaitoksella. Puhdistettu vesi virtaa Kitkajärven Soukkalahteen Soukkalammen kautta.
 • Posion lämpölaitos käyttää haketta kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Öljyä käytetään varavoimalähteenä. Laitoksella käytetään myös Pentikin keramiikkatehtaan talteenottolämpöä kaukolämmöksi.
 • Posion kunta selvittää Hiilineutraali kunta -verkostoon liittymistä. Verkoston tavoitteena on vähentää päästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
 • Posion kunta ja matkailuyhdistys järjestävät säännöllisesti koulutuksia vastuullisesta matkailusta yrityksille.